Hvad hjælper vi med?

energio's energikvadrantVi hjælper individer, organisationer og virksomheder med at udnytte en større grad af deres potentiale. Det gør vi ved at arbejde målrettet med medarbejdernes energi og motivation.

Det gør vi blandt andet ved at identificere deres samlede ressourcer, energi og styrker, for derigennem at kunne arbejde målrettet med skabe mere og bedre energi og motivation. Det skaber ikke alene større arbejdsglæde, men minimerer også personaleomsætning, sygedage, stress, hvilket i den sidste ende også kan ses på bundlinien.

Ved at skabe bevidsthed i ledelsen om betydningen af at motivere medarbejderne til at befinde sig i, hvad vi kalder for henholdsvis “performancezonen” og “restitutionszonen”, tror vi fuldt og fast på at der kan skabes ekstraordinære resultater uden at skal til at betale mere i løn og bonusser. Der er så meget at hente ved at hjælpe medarbejderne med at optimere deres energi og bruge den optimalt til at skabe bedre resultater, stærkere relationer og en sjovere arbejdsplads.
 

Energi tilstandsrapport

energio's energi tilstandsrapportEt af vores værktøjer til at identificere et uudnyttet energipotentiale hos den enkelte medarbejder, er vores såkaldte “energi tilstandsrapport”, som er et spørgeskema bestående af i alt 20 spørgsmål. Disse 20 spørgsmål har til formål at afdække, hvor man står energimæssigt i forhold til fysisk energi, emotionel energi, mental energi, faglig energi og åndelig energi.

Idéen med energi tilstandsrapporten er, at give den enkelte medarbejder et øjebliksbillede af, hvor der kan være “quick wins” at hente når det gælder mere og bedre energi. De fleste mennesker har faktisk et uudnyttet reservoir af energi, der kan bruges til at skabe øget fokus og koncentration eller skabe ny innovation og udvikling på virksomheden.

Hvad enten opgaven går ud på at skabe mere energi og motivation generelt set i organisationen, eller om der skal indarbejdes ny energi i salgsafdelingen, tror vi på, at vi kan gøre en stor forskel med de metodikker og værktøjer som vi anvender, og ikke mindst den passion og det drive som vi ligger i enhver opgave.

© Copyright 2015 energio